blue gradient background

Welkom op de site van
Superwash - SuperPress

Privacy policy      

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website die daarmee verband houden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Superwash-SuperPress als verantwoordelijke voor de verwerking met zetel te Schorvoortstraat 9, 2300 Turnhout, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze website, gaat U ermee akkoord dat u deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy werd laatst bijgewerkt op 21/12/2019.

Cookies      

Deze website maakt GEEN gebruik van cookies.
‘Cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens.

Wat & waarom we gegevens verwerken      

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op U betrekking hebben:

 • Wanneer? Als u ons contacteert via contactformulier.
 • Welke? Uw Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Voor het beantwoorden van uw vraag, om u te contacteren via mail of telefoon als deze vermeld staat.
 • Wettelijke grondslag? Toestemming
 • In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van U. Naast de bovengenoemde kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Superwash-Superpress verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 • Beveiliging van persoonsgegevens

 • Superwash-SuperPress zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens en dat deze toegang afgeschermd is. Indien ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen en onbedoeld toch gegevens in handen van niet-geautoriseerde derden vallen, bijvoorbeeld door een hack of een andere vorm van een gegevenslek, zullen wij u hiervan steeds op de hoogte brengen.
 •  

  Copyright 1981- Superwash - SuperPress.